HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Misprint, Press OK (Chybná tlač, Stlačte tlačidlo OK)

background image

Misprint, Press OK (Chybná tlač, Stlačte tlačidlo OK)

Popis

Papier sa oneskoril počas prechodu zariadením.

Odporúčaný postup

Stlačením tlačidla

OK

odstránite hlásenie.

Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, vyskúšajte jedno z nasledujúcich riešení:

1.

Nastavte vodiace lišty v zásobníku. Uistite sa, že predná vodiaca lišta dĺžky papiera tlačí papier

k zadnému okraju zásobníka.

2.

Používajte papier, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP. Papier skladujte neotvorený

v originálnom balení.

3.

Zariadenie používajte v oblasti, ktorá vyhovuje environmentálnym špecifikáciám tohto produktu.