HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Neočakávaná veľkosť papiera v zásobníku <X> Load <size> (Vložte <veľkosť>) Press [OK] (Stlačte tlači

background image

Neočakávaná veľkosť papiera v zásobníku <X> Load <size> (Vložte <veľkosť>) Press [OK]

(Stlačte tlačidlo [OK])

Popis

Zariadenie rozpoznalo papier v zásobníku, ktoré nezodpovedá konfigurácii pre zásobník.

SKWW

Interpretácia hlásení na ovládacom paneli 157

background image

Odporúčaný postup

Vložte do zásobníka správny papier alebo nakonfigurujte zásobník na veľkosť, akú ste vložili.