HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Print failure, press OK. (Zlyhanie tlače, stlačte OK.) If error repeats, turn off then on. (Ak sa ch

background image

Print failure, press OK. (Zlyhanie tlače, stlačte OK.) If error repeats, turn off then on. (Ak sa

chyba zopakuje, vypnite a zapnite zariadenie.)

Popis

Produkt nedokáže spracovať stranu.

Odporúčaný postup

Stlačením tlačidla

OK

pokračujte v tlači úlohy, ale môže to mať vplyv na výstup.

Ak chyba pretrváva, produkt vypnite a znovu zapnite. Opätovne odošlite tlačovú úlohu.