HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vymeňte čiernu kazetu

background image

Vymeňte čiernu kazetu

Popis

Tonerová kazeta je na konci použiteľnej životnosti a produkt je zákazníkom nakonfigurovaný na zastavenie

tlače pri dosiahnutí veľmi nízkej úrovne.

Odporúčaný postup

Na zaistenie optimálnej kvality tlače odporúča spoločnosť HP ihneď vymeniť tonerovú kazetu. Môžete

pokračovať v tlači, kým nezaznamenáte zníženie kvality tlače. Skutočná životnosť kazety môže byť odlišná.

Ak tlačová kazeta značky HP dosiahne „veľmi nízky“ stav, platnosť prémiovej ochrannej záruky spoločnosti

HP na túto tlačovú kazetu sa skončí. Žiadne chyby tlače ani zlyhania kaziet v dôsledku používania tonerovej

kazety HP v režime Pokračovať pri veľmi nízkom stave sa nebudú považovať za chyby materiálu ani

spracovania tonerovej kazety podľa vyhlásenia spoločnosti HP o záruke na tlačové kazety.

SKWW

Interpretácia hlásení na ovládacom paneli 159