HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Typy hlásení na ovládacom paneli

background image

Typy hlásení na ovládacom paneli

Správy na ovládacom paneli signalizujú aktuálny stav produktu alebo situácie, ktoré môžu vyžadovať zásah.

Výstražné a varovné hlásenia sa zobrazia dočasne a môžu vyžadovať, aby ste potvrdili správu stlačením

tlačidla

OK

, čím by sa pokračovalo v úlohe alebo stlačením tlačidla Zrušiť , čím by sa úloha zrušila. Pri

určitých varovaniach sa úloha nemusí dokončiť, prípadne sa môže ovplyvniť kvalita tlače. Ak sa výstražné

alebo varovné hlásenie vzťahuje na tlač a funkcia automatického pokračovania je zapnutá, produkt sa pokúsi

pokračovať v tlačovej úlohe bez potvrdenia potom, čo sa na 10 sekúnd zobrazilo varovanie.

Kritické chybové hlásenia môžu znamenať určitý druh zlyhania. Vypnutie a zapnutie môže problém napraviť.

Ak kritická chyba pretrváva, produkt bude možno potrebné opraviť.