HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrolný zoznam riešenia problémov

background image

Kontrolný zoznam riešenia problémov

Pri pokuse o odstránenie problémov s produktom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. krok: Skontrolujte, či je produkt správne nastavený

2. krok: Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie

3. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie

4. krok: Skontrolujte papier

5. krok: Skontrolujte softvér

6. krok: Test funkcie tlače

7. krok: Test funkcie kopírovania

8. krok: Skontrolujte tonerovú kazetu

9. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača

10. krok: Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti.