HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 1. krok: Skontrolujte, či je produkt správne nastavený

background image

1. krok: Skontrolujte, či je produkt správne nastavený

1.

Stlačením tlačidla napájania zapnete produkt alebo deaktivujete režim Automatické vypnutie.

2.

Skontrolujte pripojenie sieťového kábla.

3.

Presvedčte sa, či má napájanie produktu správnu hodnotu podľa nastavenia napájania produktu.

(Skontrolujte hodnoty napätia uvedené na štítku na zadnej strane produktu.) Ak používate napájací

kábel, ktorého hodnoty napätia nie sú v stanovených hraniciach, pripojte produkt priamo k sieťovej

zásuvke. Ak už je pripojený do sieťovej zásuvky, skúste inú zásuvku.

4.

Ak žiadny z krokov nepovedie k obnoveniu činnosti zariadenia, obráťte sa na službu starostlivosti

o zákazníka spoločnosti HP (HP Customer Care).