HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 2. krok: Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie

background image

2. krok: Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie

1.

Skontrolujte káblové pripojenie k produktu a počítaču. Skontrolujte, či je pripojenie bezpečné.

2.

Ak je to možné, vyskúšaním iného kábla sa presvedčte, či nie je kábel poškodený.

3.

Ak je zariadenie pripojené k sieti, skontrolujte nasledovné aspekty:

Skontrolujte indikátor vedľa sieťového pripojenia produktu. Ak je sieť aktívna, indikátor svieti

nazeleno.

Uistite sa, že na pripojenie k sieti používate sieťový kábel, nie telefónny kábel.

Uistite sa, že sieťový smerovač, rozbočovač alebo prepínač je zapnutý a pracuje správne.

Ak je váš počítač alebo produkt pripojený k bezdrôtovej sieti, tlačové úlohy môžu byť zdržiavané

nízkou intenzitou signálu alebo rušením.

4.

Ak v počítači používate osobný firewall, možno blokuje komunikáciu so zariadením. Skúste firewall

dočasne deaktivovať a presvedčte sa, či nie je príčinou problému.

148 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW