HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 7. krok: Test funkcie kopírovania

background image

7. krok: Test funkcie kopírovania

1.

Umiestnite konfiguračnú stránku na konštrukciu zachytenia a vytvorte kópiu.

2.

Ak kvalita tlače skopírovaných stránok nie je prijateľná, kryt nad objektívom fotoaparátu očistite

jemnou látkou alebo špongiou navlhčenou neabrazívnym čistiacim prostriedkom na sklo.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte hrubé látky, acetón, benzén, amoniak, etylalkohol ani chlorid uhličitý na

žiadnu časť zariadenia, pretože ho môžu poškodiť. Kvapaliny neumiestňujte priamo na konštrukciu

zachytenia. Tekutina by mohla presiaknuť a poškodiť zariadenie.