HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia

background image

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia

Obnovením predvolených hodnôt nastavenia sa prepnú všetky nastavenia zariadenia a siete na predvolené

výrobné nastavenia. Nedôjde k vynulovaniu počtu strán, veľkosti zásobníka ani jazyka. Aby ste obnovili

výrobné nastavenia produktu, postupujte podľa týchto krokov.

UPOZORNENIE:

Obnovením predvolených hodnôt nastavenia sa prepnú všetky nastavenia na základné

hodnoty nastavené vo výrobe a tiež dôjde k vymazaniu strán uložených v pamäti. Proces automaticky

reštartuje produkt.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Prejdite na ponuku

Service (Údržba)

a dotknite sa jej.

3.

Prejdite na tlačidlo

Restore Defaults (Obnoviť predvolené nastavenia)

a dotknite sa ho, následne sa

dotknite tlačidla

OK

.

Produkt sa automaticky reštartuje.

150 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW