HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie uviaznutia z podávača dokumentov

background image

Odstránenie uviaznutia z podávača dokumentov

1.

Vypnite produkt.

2.

Otvorte kryt podávača dokumentov.

3.

Zaseknutý papier opatrne vytiahnite.

162 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

4.

Zatvorte zostavu valčekov podávača dokumentov a potom

zatvorte kryt podávača dokumentov.

5.

Otvorte kryt skenera. Ak sa papier zasekne v kryte skenera,

opatrne ho vytiahnite von.