HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie zaseknutého papiera z oblasti natavovacej jednotky

background image

Odstránenie zaseknutého papiera z oblasti natavovacej jednotky

1.

Otvorte zadné dvierka.

SKWW

Odstránenie zaseknutých médií 169

background image

2.

Odstráňte všetky zaseknuté hárky.

POZNÁMKA:

Ak sa hárok roztrhne, pred pokračovaním

v tlači odstráňte všetky útržky.

UPOZORNENIE:

Kým začnete odstraňovať zaseknutý papier,

počkajte kým natavovacia jednotka vychladne.

3.

Zatvorte zadné dvierka.

170 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW