HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie zaseknutého papiera z priestoru duplexera

background image

Odstránenie zaseknutého papiera z priestoru duplexera

1.

Otvorte zadné dvierka.

168 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

2.

Odstráňte všetky zaseknuté hárky.

POZNÁMKA:

Ak sa hárok roztrhne, pred pokračovaním

v tlači odstráňte všetky útržky.

UPOZORNENIE:

Kým začnete odstraňovať zaseknutý papier,

počkajte kým natavovacia jednotka vychladne.

3.

Zatvorte zadné dvierka.