HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 1

background image

Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 1

POZNÁMKA:

Ak sa hárok roztrhne, pred pokračovaním v tlači odstráňte všetky útržky.

SKWW

Odstránenie zaseknutých médií 163

background image

1.

Ak zaseknutý hárok papiera vidíte, odstráňte ho tak, že ho

priamo vytiahnete.

2.

Ak zaseknutý hárok papiera nevidíte, otvorte dvierka tlačovej

kazety a vyberte tlačovú kazetu.

164 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

3.

Zaseknutý list papiera odstráňte tak, že ho priamo

vytiahnete.

UPOZORNENIE:

Neťahajte zaseknutý hárok smerom nahor.

Vytiahnite ho priamo dopredu.

4.

Znova vložte tlačovú kazetu a zatvorte dvierka tlačovej

kazety.