HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 2

background image

Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 2

1.

Vyberte zásobník z produktu.

SKWW

Odstránenie zaseknutých médií 165

background image

2.

Zaseknutý list papiera odstráňte tak, že ho priamo

vytiahnete.

3.

Zásobník opäť zasuňte.

4.

Pokračujte v tlači stlačením tlačidla

OK

.

166 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW