HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie zaseknutí z výstupného zásobníka

background image

Odstránenie zaseknutí z výstupného zásobníka

UPOZORNENIE:

Na odstránenie zaseknutí nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety alebo nožnice.

Na poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.

1.

Uchopte papier oboma rukami a opatrne ho vytiahnite von zo

zariadenia.