HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Predchádzanie zaseknutiam papiera

background image

Predchádzanie zaseknutiam papiera

Ak chcete znížiť počet zaseknutí papiera, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Používajte iba papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.

2.

Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený. V prípade potreby použite papier

z iného balenia.

3.

Používajte papier, ktorý v minulosti nebol použitý pri tlači ani kopírovaní.

4.

Skontrolujte, či zásobník nie je nadmerne naplnený. Ak áno, vyberte celý stoh papiera zo zásobníka,

zarovnajte ho a potom časť papiera vložte späť do zásobníka.

5.

Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera. Nastavte

vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.

6.

Ak tlačíte na ťažký, embosovaný alebo perforovaný papier, použite funkciu manuálneho podávania

a hárky podávajte od zariadenia po jednom.

160 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW