HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie nepreberá papier

background image

Zariadenie nepreberá papier

Ak zariadenie zo zásobníka nedokáže prebrať papier, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Otvorte zariadenie a odstráňte všetky zaseknuté hárky papiera.

2.

Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti vzhľadom na danú úlohu.

3.

Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera. Nastavte

vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.

4.

Skontrolujte ovládací panel zariadenia a presvedčte sa, či zariadenie nečaká na váš súhlas s manuálnym

podávaním papiera. Vložte papier a pokračujte.