HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB

background image

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom

rozhrania USB

Ponuka jednotky USB flash sa po vložení príslušenstva USB neotvorí

Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB

Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke jednotky USB flash