HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ponuka jednotky USB flash sa po vložení príslušenstva USB neotvorí

background image

Ponuka jednotky USB flash sa po vložení príslušenstva USB neotvorí

1.

Možno používate úložné príslušenstvo USB alebo súborový systém, ktorý tento produkt nepodporuje.

Uložte súbory na štandardné úložné príslušenstvo USB, ktoré používa systémy súborov typu File

Allocation Table (FAT). Produkt podporuje úložné príslušenstvá USB so systémami súborov FAT12,

FAT16 a FAT32.

2.

Ak je už otvorená iná ponuka, zatvorte ju a potom znovu vložte úložné príslušenstvo USB.

3.

Úložné príslušenstvo USB môže obsahovať niekoľko oddielov. (Niektorí výrobcovia úložného

príslušenstva na svoje zariadenia inštalujú softvér, ktorý vytvára oddiely, podobne ako na disku CD.)

Oddiely odstráňte naformátovaním úložného príslušenstva USB alebo použite odlišné úložné

príslušenstvo USB.

4.

Úložné príslušenstvo USB môže vyžadovať viac elektrickej energie, ako je zariadenie schopné dodať.

a.

Odoberte úložné príslušenstvo USB.

b.

Vypnite produkt a znovu ho zapnite.

c.

Použite úložné príslušenstvo USB, ktoré disponuje vlastným zdrojom napájania, alebo vyžaduje

menší objem energie.

5.

Úložné príslušenstvo USB možno nefunguje správne.

a.

Odoberte úložné príslušenstvo USB.

b.

Vypnite produkt a znovu ho zapnite.

c.

Pokúste sa tlačiť z iného úložného príslušenstva USB.