HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB

background image

Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB

1.

Uistite sa, že papier je vložený do zásobníka.

2.

Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazujú chybové hlásenia. Ak sa v zariadení zasekne papier,

odstráňte zaseknutie.

192 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW