HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Bezdrôtová sieť nefunguje

background image

Bezdrôtová sieť nefunguje

1.

Uistite sa, že sieťový kábel nie je pripojený.

2.

Ak chcete overiť, či došlo k prerušeniu komunikácie v rámci siete, skúste sa k sieti pripojiť pomocou

iných zariadení.

3.

Otestujte sieťovú komunikáciu odoslaním príkazu ping v rámci siete.

198 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

a.

Spustite príkazový riadok vo vašom počítači. V systéme Windows kliknite na tlačidlo Štart, na

položku Spustiť a zadajte príkaz cmd.

b.

Zadajte príkaz ping nasledovaný adresou IP smerovača.

Ak používate systém Mac OS X, otvorte aplikáciu Network Utility a do správneho poľa na paneli

Ping zadajte adresu IP.

c.

Ak sa v okne zobrazia doby odozvy, sieť funguje.

4.

Uistite sa, že smerovač alebo samotné zariadenie sa pripája k sieti, ku ktorej je pripojený počítač.

a.

Vytlačte konfiguračnú stránku.

b.

Porovnajte identifikátor súpravy služieb (SSID) na konfiguračnej stránke s SSID v konfigurácii vašej

tlačiarne v počítači.

c.

Ak sa čísla nezhodujú, zariadenia nie sú pripojené k rovnakej sieti. Zmeňte konfiguráciu

bezdrôtového nastavenia vášho produktu.