HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného zariadenia nefunguje

background image

Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného

zariadenia nefunguje

1.

Uistite sa, že smerovač alebo samotné zariadenie sa pripája k sieti, ku ktorej je pripojený počítač.

2.

Vytlačte konfiguračnú stránku.

3.

Porovnajte identifikátor súpravy služieb (SSID) na konfiguračnej stránke s SSID v konfigurácii vašej

tlačiarne v počítači.

4.

Ak sa čísla nezhodujú, zariadenia nie sú pripojené k rovnakej sieti. Zmeňte konfiguráciu bezdrôtového

nastavenia vášho produktu.