HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Diagnostický test bezdrôtovej siete

background image

Diagnostický test bezdrôtovej siete

Z ovládacieho panela produktu môžete spustiť diagnostický test, ktorý poskytuje informácie o nastaveniach

bezdrôtovej siete.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky

System Setup (Nastavenia systému)

Samodiagnostika

3.

Spustite test dotykom tlačidla

Run Network Test (Spustiť test siete)

. Produkt vytlačí testovaciu stránku

s výsledkami testu.