HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače

background image

K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače

1.

Uistite sa, že ostatné počítače sa nachádzajú v dosahu bezdrôtového pripojenia a že signál neblokujú

žiadne prekážky. U väčšiny sietí je dosah bezdrôtového pripojenia v rozsahu do 30 m od prístupového

bodu bezdrôtového pripojenia.

2.

Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v stave pripravenosti.

3.

Vypnite všetky externé firewally v počítači.

4.

Uistite sa, že bezdrôtová sieť pracuje správne.

5.

Uistite sa, že váš počítač správne funguje. V prípade potreby počítač reštartujte.