HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia

background image

Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia

Skontrolujte, či nie je pripojený sieťový kábel.

Overte, či zariadenie a bezdrôtový smerovač sú zapnuté a napájané. Uistite sa, že na zariadení je

zapnutý aj vysielač bezdrôtového signálu.

Overte, či identifikátor súpravy služieb (SSID) je správny. Ak chcete zistiť, ako znie SSID, vytlačte

konfiguračnú stránku. Ak si nie ste istí, či je SSID správne, znovu spustite inštaláciu bezdrôtového

zariadenia.

U zabezpečených sietí sa uistite, že bezpečnostné údaje sú správne. Ak bezpečnostné údaje nie sú

správne, znovu spustite inštaláciu bezdrôtového zariadenia.

Ak bezdrôtová sieť funguje správne, skúste získať prístup k ostatným počítačom v bezdrôtovej sieti. Ak

sieť disponuje internetovým pripojením, skúste sa k Internetu pripojiť bezdrôtovým pripojením.

Overte, či je metóda šifrovania (AES alebo TKIP) rovnaká u zariadenia i bezdrôtového prístupového bodu

(v sieťach so zabezpečením WPA).

Overte, či je zariadenie v dosahu bezdrôtovej siete. U väčšiny sietí musí byť produkt od bezdrôtového

prístupového bodu (bezdrôtového smerovača) vzdialený max. 30 m .

Overte, či prekážky neblokujú bezdrôtový signál. Odstráňte akékoľvek veľké kovové predmety medzi

prístupovým bodom a zariadením. Uistite sa, že stožiare, steny alebo oporné stĺpy pozostávajúce z kovu

alebo betónu, neoddeľujú zariadenie od prístupového bodu.

Overte, či je zariadenie umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od elektronických zariadení, ktoré by

mohli rušiť bezdrôtový signál. Mnoho zariadení môže rušiť bezdrôtový signál, a to vrátane motorov,

bezdrôtových telefónov, kamier na zabezpečenie systémov, iných bezdrôtových sietí a zariadení

s rozhraním Bluetooth.

Overte, či je ovládač tlačiarne nainštalovaný v počítači.

Overte, či ste zvolili správny port tlačiarne.

Overte, či sú počítač a zariadenia pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

V systéme Mac OS X overte, či bezdrôtový smerovač podporuje technológiu Bonjour.