HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti

background image

Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti

1.

Firewall aktualizujte najnovšou aktualizáciou dostupnou od výrobcu.

2.

Ak programy požadujú prístup cez firewall v čase inštalácie zariadenia alebo pri pokuse o tlač, povoľte

spustenie programov.

3.

Dočasne deaktivujte firewall a potom do počítača nainštalujte bezdrôtové zariadenie. Firewall aktivujte

po dokončení inštalácie bezdrôtového zariadenia.