HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia

background image

Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia

1.

Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v stave pripravenosti.

2.

Vypnite všetky externé firewally v počítači.

3.

Uistite sa, že bezdrôtová sieť pracuje správne.

4.

Uistite sa, že váš počítač správne funguje. V prípade potreby počítač reštartujte.

5.

Skontrolujte, či môžete otvoriť vstavaný webový server HP produktu z počítača v sieti.

SKWW

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou 197