HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete

background image

Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete

Nasledovné tipy môžu prispieť k zníženiu rušenia v rámci bezdrôtovej siete:

Bezdrôtové zariadenie uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od veľkých kovových predmetov, ako sú

skrine na spisy, a iných elektromagnetických zariadení, ako sú napr. mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové

telefóny. Tieto predmety môžu rušiť rádiový signál.

Bezdrôtové zariadenia uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od murárskych konštrukcií a iných

stavbárskych prvkov. Tieto predmety môžu pohlcovať rádiové vlny a znižovať intenzitu signálu.

Bezdrôtový smerovač umiestnite do stredovej polohy v zornom poli ostatných bezdrôtových produktov

v sieti.

SKWW

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou 199