HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Riešenie problémov s káblovou sieťou

background image

Riešenie problémov s káblovou sieťou

Skontrolujte nasledujúce položky, aby ste overili, či produkt komunikuje so sieťou. Kým začnete, vytlačte

konfiguračnú stránku z ovládacieho panelu zariadenia a vyhľadajte na nej IP adresu zariadenia.

Nekvalitné fyzické pripojenie

Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením

Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci siete

Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou

Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne

Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne

POZNÁMKA:

Spoločnosť HP nepodporuje siete typu peer-to-peer, keďže nejde o funkciu ovládačov tlačiarní

HP, ale operačných systémov spoločnosti Microsoft. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti Microsoft

www.microsoft.com

.