HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením

background image

Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením

1.

Otestujte sieťovú komunikáciu odoslaním príkazu ping v rámci siete.

SKWW

Riešenie problémov s káblovou sieťou 195

background image

a.

Spustite príkazový riadok vo vašom počítači. V systéme Windows kliknite na tlačidlo Štart, na

položku Spustiť a zadajte príkaz cmd.

b.

Zadajte príkaz ping, po ktorom bude nasledovať IP adresa zariadenia.

Ak používate systém Mac OS X, otvorte aplikáciu Network Utility a do správneho poľa na paneli

Ping zadajte adresu IP.

c.

Ak sa v okne zobrazia doby odozvy, sieť funguje.

2.

Ak príkaz ping zlyhal, overte, či sú zapnuté sieťové rozbočovače a potom overte, či sieťové nastavenia,

produkt a počítač sú nakonfigurované pre rovnakú sieť.