HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

background image

Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

1.

Otvorte vstavaný webový server a kliknite na kartu Porty. Overte aktuálnu IP adresu vybraného

produktu. IP adresa zariadenia sa nachádza na konfiguračnej stránke zariadenia.

2.

Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti HP, začiarknite políčko

Vždy tlačiť na tejto tlačiarni, aj keď sa jej adresa IP zmení.

3.

Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti Microsoft, použite

namiesto IP adresy názov hostiteľa.

4.

Ak je IP adresa správna, vymažte produkt a pridajte ho znovu.