HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne

background image

Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne

1.

Vytlačte konfiguračnú stránku, aby ste skontrolovali stav sieťového protokolu. V prípade potreby ho

zapnite.

2.

V prípade potreby zmeňte konfiguráciu nastavení siete.

196 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW