HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov

background image

Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov

Ak sa vyskytnú problémy s manipuláciou s papierom v podávači dokumentov zariadenia (napr. zaseknutia

alebo podanie niekoľkých strán súčasne), vyčistite podávacie valčeky a separačnú vložku.

1.

Otvorte kryt podávača dokumentov.

188 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

2.

Na vyčistenie podávací valčekov a separačnej vložky od

nečistôt použite vlhkú tkaninu, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte leštiace prostriedky, acetón,

benzén, čpavok, etylalkohol alebo tetrachlórmetán na žiadnu

časť produktu, pretože ho môžete poškodiť. Neaplikujte

tekutiny priamo na sklo alebo prítlačnú plochu. Môžu

presiahnuť a poškodiť produkt.

3.

Zatvorte kryt podávača dokumentov.