HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Diagnostický test faxu

background image

Diagnostický test faxu

Z ovládacieho panela produktu môžete spustiť diagnostický test, ktorý poskytuje informácie o nastaveniach

faxu produktu.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky

System Setup (Nastavenia systému)

Samodiagnostika

3.

Spustite test dotykom tlačidla

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

. Produkt vytlačí testovaciu stránku

s výsledkami testu.

190 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW