HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrola nastavenia rozlíšenia pri odosielaní faxov

background image

Kontrola nastavenia rozlíšenia pri odosielaní faxov

Ak produkt nedokázal odoslať fax, pretože prijímací fax neodpovedal alebo bol obsadený, produkt sa pokúsi

uskutočniť opätovné vytočenie, ktoré je založené na možnostiach opätovné vytočenie pri obsadení, opätovné

vytočenie pri žiadnej odozve a opätovné vytočenie pri chybe v komunikácii.

186 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Otvorte ponuku

Fax Resolution (Rozlíšenie faxu)

.