HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Optimalizácia pre text alebo obrázky

background image

Optimalizácia pre text alebo obrázky

K dispozícii sú nasledovné nastavenia kvality kopírovania:

Auto Select (Automatický výber)

: Toto nastavenie použite vtedy, keď sa nezaujímate o kvalitu kópie.

Toto je predvolené nastavenie.

Mixed (Zmiešané)

: Toto nastavenie použite na dokumenty, ktoré obsahujú zmes textu a grafiky.

Text

: Toto nastavenie vyberte pre dokumenty, ktoré obsahujú väčšinou text.

Picture (Obrázok)

: Toto nastavenie vyberte pre dokumenty, ktoré obsahujú väčšinou grafiku.

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača

dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

, potom prejdite na tlačidlo

Optimize (Optimalizovať)

a dotknite sa ho. Dotykom tlačidiel

so šípkami sa posúvajte naprieč možnosťami a dotykom

vybranej možnosti ju zvoľte.

4.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.