HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Optimalizácia pre text alebo obrázky

background image

Optimalizácia pre text alebo obrázky

K dispozícii sú nasledovné nastavenia kvality kopírovania:

Auto Select (Automatický výber)

: Toto nastavenie použite vtedy, keď sa nezaujímate o kvalitu kópie.

Toto je predvolené nastavenie.

Mixed (Zmiešané)

: Toto nastavenie použite na dokumenty, ktoré obsahujú zmes textu a grafiky.

Text

: Toto nastavenie vyberte pre dokumenty, ktoré obsahujú väčšinou text.

Picture (Obrázok)

: Toto nastavenie vyberte pre dokumenty, ktoré obsahujú väčšinou grafiku.

SKWW

Riešenie problémov s kvalitou kopírovania 177

background image

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača

dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

, potom prejdite na tlačidlo

Optimize (Optimalizovať)

a dotknite sa ho. Dotykom tlačidiel

so šípkami sa posúvajte naprieč možnosťami a dotykom

vybranej možnosti ju zvoľte.

4.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.