HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy

background image

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy

Časom sa na skle a bielej plastovej podložke skenera môžu usadiť drobné nečistoty, čo môže ovplyvniť

výkon. Na vyčistenie skenera použite nasledujúci postup.

1.

Použite hlavný vypínač na vypnutie produktu a potom odpojte

sieťovú zástrčku od elektrickej zásuvky.

2.

Otvorte kryt skenera.

3.

Vyčistite sklo skenera, prúžky podávača dokumentov a bielu

plastovú podložku skenera pomocou jemnej tkaniny alebo

špongie navlhčenej neabrazívnym čistiacim prostriedkom na

sklo.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte leštiace prostriedky, acetón,

benzén, čpavok, etylalkohol alebo tetrachlórmetán na žiadnu

časť produktu, pretože ho môžete poškodiť. Neaplikujte

tekutiny priamo na sklo alebo prítlačnú plochu. Môžu

presiahnuť a poškodiť produkt.

4.

Vysušte sklo a biele plastové časti jelenicou alebo špongiou

vyrobenou z buničiny, aby sa predišlo škvrnám.

5.

Zapojte produkt a potom zapnite produkt pomocou hlavného

vypínača.

176 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW