HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Riešenie problémov s priamym pripojením

background image

Riešenie problémov s priamym pripojením

Ak ste produkt pripojili priamo k počítaču, skontrolujte kábel.

Skontrolujte, či je kábel pripojený k počítaču a k produktu.

Overte, či kábel nie je dlhší ako 5 m. Skúste použiť kratší kábel.

Overte, či kábel správne funguje tak, že ho pripojíte k inému produktu. V prípade potreby kábel

vymeňte.

194 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW