HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Riešenie problémov so skenovaním do sieťového priečinka

background image

Riešenie problémov so skenovaním do sieťového priečinka

Pri problémoch so skenovaním do sieťového priečinka vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Skontrolujte, či je táto funkcia nastavená. Ak táto funkcia nie je nastavená, nastavte ju pomocou

sprievodcu nastavením v programe HP Device Toolbox (Windows) alebo HP Utility pre Mac OS X.

Skontrolujte, či je funkcia Skenovať do sieťového priečinka zapnutá. Ak je táto funkcia vypnutá, zapnite

ju pomocou programu HP Device Toolbox (Windows) alebo HP Utility pre Mac OS X.

Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti.