HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB

background image

Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom

rozhrania USB

Ak ste pripojili kábel USB pred inštaláciou softvéru, namiesto ovládača určeného pre tento produkt možno

používate univerzálny ovládač tlačiarne.

1.

Odstráňte univerzálny ovládač tlačiarne.

2.

Preinštalujte softvér z produktového disku CD. Kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu inštalačný

program softvéru nevyzve.

3.

Ak je nainštalovaných niekoľko tlačiarní, skontrolujte, či ste v rozbaľovacej ponuke Format For (Formát

pre) v dialógovom okne Print (Tlač) vybrali správnu tlačiareň.

SKWW

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Mac OS X 203