HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie

background image

Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)

alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie).

Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia

Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname Print & Fax (Tlač

a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie).

Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo

Print & Scan (Tlač a skenovanie).

1.

Skontrolujte, či je súbor GZ produktu uložený v nasledujúcom priečinku na pevnom disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources

. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér.

2.

Ak sa v priečinku nachádza súbor GZ, súbor PPD môže byť poškodený. Súbor odstráňte a preinštalujte

softvér.

Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač

a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie)

1.

Uistite sa, že káble sú správne pripojené a že je zariadenie zapnuté.

2.

Názov produktu skontrolujte vytlačením konfiguračnej stránky. Overte, či sa názov konfiguračnej

stránky zhoduje s názvom produktu v zozname Tlač a faxovanie (Tlač a skenovanie v systéme Mac

OS X v10.7).

3.

Tlačidlom + pridáte produkt do zoznamu Tlač a faxovanie (Tlač a skenovanie v systéme Mac

OS X v10.7).

4.

Vymeňte kábel USB alebo sieťový kábel za vysoko kvalitný kábel.

Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print &

Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie).

1.

Uistite sa, že káble sú správne pripojené a že je zariadenie zapnuté.

2.

Skontrolujte, či je súbor GZ produktu uložený v nasledujúcom priečinku na pevnom disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources

. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér.

3.

Ak sa v priečinku nachádza súbor GZ, súbor PPD môže byť poškodený. Súbor odstráňte a preinštalujte

softvér.

4.

Tlačidlom + pridáte produkt do zoznamu Tlač a faxovanie (Tlač a skenovanie v systéme Mac

OS X v10.7).

5.

Vymeňte kábel USB alebo sieťový kábel za vysoko kvalitný kábel.

202 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW