HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia

background image

Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia

1.

Otvorte tlačový rad a reštartujte tlačovú úlohu.

2.

Tlačovú úlohu mohol prijať iný produkt s rovnakým alebo podobným názvom. Názov produktu

skontrolujte vytlačením konfiguračnej stránky. Overte, či sa názov konfiguračnej stránky zhoduje

s názvom produktu v zozname Tlač a faxovanie (Tlač a skenovanie v systéme Mac OS X v10.7).