HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí

background image

Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí

1.

Vytlačte konfiguračnú stránku a overte funkčnosť produktu.

2.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či spĺňajú špecifikácie. Sem patria aj USB a nápájacie

káble. Vyskúšajte nový kábel.

3.

Overte, či sa adresa IP uvedená na konfiguračnej stránke zhoduje s adresou IP softvérového portu.

Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista

a.

Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

b.

Kliknite na položku Settings (Nastavenia).

c.

Kliknite na položku Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy) (pri použití predvoleného zobrazenia

ponuky Štart) alebo kliknite na položku Printers (Tlačiarne) (pri použití klasického zobrazenia

ponuky Štart).

d.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Properties

(Vlastnosti).

e.

Kliknite na kartu Ports (Porty) a potom na položku Configure Port (Konfigurovať port).

f.

Overte adresu IP a potom kliknite na tlačidlo OK alebo Cancel (Zrušiť).

g.

Ak sa adresy IP nezhodujú, odstráňte ovládač a preinštalujte ho s použitím správnej adresy IP.

200 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

Windows 7

a.

Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

b.

Kliknite na položku Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne).

c.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu produktu a potom vyberte položku Printer properties

(Vlastnosti tlačiarne).

d.

Kliknite na kartu Ports (Porty) a potom na položku Configure Port (Konfigurovať port).

e.

Overte adresu IP a potom kliknite na tlačidlo OK alebo Cancel (Zrušiť).

f.

Ak sa adresy IP nezhodujú, odstráňte ovládač a preinštalujte ho s použitím správnej adresy IP.

SKWW

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Windows 201