HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Systém pomocníka na ovládacom paneli

background image

Systém pomocníka na ovládacom paneli

Produkt má vstavaný systém pomocníka, ktorý vysvetľuje, ako sa má každá obrazovka používať. Vstavaný

systém pomocníka otvoríte dotykom tlačidla Pomocník v pravom hornom rohu obrazovky.

Pre niektoré obrazovky sa pomocník otvorí do globálnej ponuky, kde si môžete vyhľadať konkrétne témy.

Môžete prehľadávať štruktúru ponuky stlačením tlačidiel v ponuke.

Obrazovky pomocníka obsahujú animácie, ktoré vás sprevádzajú jednotlivými činnosťami, ako je napr.

odstraňovanie zaseknutých médií.

Pre obrazovky, ktoré obsahujú nastavenia pre jednotlivé úlohy, sa pomocník otvorí na téme, ktorá vysvetľuje

možnosti pre túto obrazovku.

Ak produkt zobrazí chybu alebo upozornenie, dotknite sa tlačidla Pomocník , čím otvoríte správu popisujúcu

problém. Správa obsahuje tiež pokyny nápomocné pri riešení problému.

SKWW

Systém pomocníka na ovládacom paneli 151