HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie tlačí pomaly

background image

Zariadenie tlačí pomaly

Ak zariadenie tlačí, ale tlač sa zdá byť pomalá, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne požiadavky na prevádzku tohto zariadenia. Zoznam špecifikácií

nájdete na nasledovnej webovej lokalite:

www.hp.com/support/ljm425series

.

2.

Keď zariadenie nastavíte na tlač na niektoré typy papiera (napr. ťažký papier), zariadenia tlačí pomalšie,

aby sa toner natavil na papier správnym spôsobom. Ak nastavenie typu papiera nie je správne vzhľadom

na používaný typ papiera, nastavenie zmeňte na správny typ papiera.

3.

Ak je váš počítač alebo produkt pripojený k bezdrôtovej sieti, tlačové úlohy môžu byť zdržiavané nízkou

intenzitou signálu alebo rušením.

SKWW

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly 191