HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrola nastavenia režimu EconoMode

background image

Kontrola nastavenia režimu EconoMode

Tento produkt má možnosť EconoMode (Ekonomický režim) pre tlač konceptov dokumentov. Používaním

režimu EconoMode môžete spotrebovať menej tonera. Používanie režimu EconoMode však môže tiež znížiť

kvalitu tlače. Ak chcete zlepšiť kvalitu tlače, overte, či je nastavenie režimu EconoMode inaktivované.

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Zvoľte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

Overte zrušenie začiarknutia políčka Nastavenie EconoMode. Ak je v políčku znak začiarknutia,

kliknutím na začiarkavacie políčko ho zrušte.

Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Pri trvalom používaní režimu EconoMode sa

môžu mechanické časti kazety s tonerom opotrebovať skôr, ako sa minie zásoba tonera. Ak kvalita tlače

začne klesať a prestane byť prijateľná, zvážte výmenu kazety s tonerom.