HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP

background image

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP

Ak sa vyskytuje niektorý z nasledovných problémov, použite odlišný papier:

Tlač je príliš slabá alebo na niektorých oblastiach vyzerá ako vyblednutá.

Zhluky tonera sa zachytávajú na vytlačených stránkach.

Toner sa rozmazáva na vytlačených stránkach.

Vytlačené znaky majú nenáležitý tvar.

Vytlačené stránky sú zvlnené.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače 173

background image

Vždy používajte papier hmotnosti a typu, ktorý toto zariadenie podporuje. Okrem toho sa pri výbere papiera

riaďte nasledovnými pravidlami:

Používajte papier dobrej kvality a bez výrezov, zárezov, útržkov, škvŕn, voľných častíc, prachu, záhybov,

chýbajúcich častí, spiniek či skrútených alebo ohnutých hrán.

Používajte papier, ktorý nebol v minulosti použitý pri tlači.

Používajte papier určený na použitie v laserových tlačiarňach. Nepoužívajte papier určený na použitie

len v atramentových tlačiarňach.

Používajte papier, ktorý nie je príliš drsný. Pri používaní hladšieho papiera sa vo všeobecnosti dosahuje

vyššia kvalita tlače.