HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrola poškodenia tonerovej kazety

background image

Kontrola poškodenia tonerovej kazety

1.

Tonerovú kazetu vyberte z produktu a overte, či ste odstránili

tesniacu pásku.

172 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

2.

Skontrolujte, či pamäťový čip nie je poškodený.

3.

Skontrolujte povrch zobrazovacieho valca na spodnej strane

tonerovej kazety.

UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa valčeka (zobrazovacieho

valca) na spodnej strane kazety. Odtlačky prstov na

zobrazovacom valci môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

4.

Ak na zobrazovacom valci uvidíte škrabance, odtlačky prstov

alebo iné poškodenie, tonerovú kazetu vymeňte.

5.

Ak sa zobrazovací valec nejaví byť poškodený, tonerovú

kazetu niekoľkokrát ponakláňajte a nainštalujte ju späť.

Vytlačte niekoľko strán, aby ste videli, či sa problém vyriešil.